Radzyński Klub Przedsiębiorczości jest dobrowolnym zrzeszenie się przedsiębiorców w ramach Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych


  I Celem Radzyńskiego Klubu Przedsiębiorczości będzie :

 • Promowanie przedsiębiorczości:
 • Integracja środowiska przedsiębiorców
 • Rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu.
 • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klubu.
 • Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania ściany wschodniej jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.
 • Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej. Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.
  II Stowarzyszenie będzie działać w ramach RASiL-u na mocy :

 • Promowanie przedsiębiorczości:
 • podpisanych wzajemnych porozumień. umowa o księgowości z oddzielnym subkontem RASIL-u umowa o dostępności do portalu radzyń info
  III członkostwo

 • Promowanie przedsiębiorczości:
 • członkiem zrzeszenia może być każdy przedsiębiorca który podpisze oświadczenie o przystąpieniu do zrzeszenia, ustanie członkostwa następuje w chwili złożenia deklaracji o rezygnacji z członkostwaDeklaracja członkowska zapisana w formacie Acrobat (.pdf).Deklaracja członkowska zapisana w formacie Open Office (.odt).


©MPWEB

mail to: biuro@mpweb-serwis.pl
Image 01 Image 02 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03 Image 03